Smart Factory Solutions: Inovace, které vám přinesou konkurenční výhodu

Smart Factory Solutions: Inovace, které vám přinesou konkurenční výhodu

Březen 2021

Smart Factory Solutions jsou komplexní řešení určená k zefektivnění výrobních procesů. Přečtěte si, jaké výhody přinášejí.

Smart Factory Solutions představují komplexní soubor řešení zaměřených na automatizaci, zefektivňování a podporu výkonnosti výrobních procesů. Obecně jsou řešení Smart Factory rozdělená do 3 segmentů, o kterých si můžete přečíst víc v nejnovějším článku.

Smart Factory Vision

V našich službách, poradenství a článcích často mluvíme o rychlém technologickém vývoji ve výrobní sféře, který má, přirozeně, vliv i na odvětví zpracování plechů. Proměnlivé tržní chování, pestrost produktů či kratší doby realizace determinují nacházení nových, inovativních přístupů.

V rámci Smart Factory Vision se zaměřujeme na automatizaci inteligentních továren. Cíl je jednoduchý – zvládat výzvy aktuálního trhu a udržet si konkurenční výhodu.

Výhody Smart Factory Vision jsou následující:

  • Bezproblémová integrace – Díky našim systémovým řešením umíme jednoduše propojit stroje, automatizaci a software do jedné inteligentní sítě.
  • Agilita – Zabezpečení efektivního zrychlení výrobních procesů.
  • Transparentnost – Centralizovaná síť propojených komponentů je plně transparentní kdykoliv a odkudkoliv.

Smart Factory Solution

V Bystronicu vždy nabádáme k tomu, aby se řešení tvořila na míru a postupně podle potřeb a specifik konkrétního projektu. Naše rozšířitelná systémová řešení umožňují vytvářet inteligentní síť komponentů, ať už používáte systémy Bystronic, nebo ne.

V rámci Smart Factory Solution vždy začínáme analýzou aktuální situace ve výrobě a následně se zákazníkem komunikujeme způsoby a koncepce, kterých je možné využít k optimalizaci materiálového a datového toku. Tím zabezpečíme efektivní automatizaci procesů týkajících se zpracování plechů.

Smart Factory Support

Během celé spolupráce máte z naší strany tým odborníků, kteří s vámi konzultují celý vývoj projektu od zadání přes instalaci až po finální spuštění. Metodologie Smart Factory Support je rozdělena do 5 fází se 100% účastí zákazníka:

  1. Předprojektová fáze – od původního stavu až po návrh řešení.
  2. Přípravná fáze – od nápadu až po konečný návrh.
  3. Realizace – od dodávky až po instalaci.
  4. Uvedení do provozu – do zkoušek při převzetí zákazníkem.
  5. Provoz – podpora výroby včetně optimalizace.

Cílem tohoto komplexního procesu podpory je, aby řešení pro zákazníky disponovala spolehlivostí a dlouhou životností. Naši odborníci jsou vám k dispozici během celého procesu realizace inteligentní továrny.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.