5 největších výhod, které získáte přechodem k Smart Factory

5 největších výhod, které získáte přechodem k Smart Factory

Červen 2022

Buďte konkurenceschopní díky Smart Factory. Jaké výhody vám přechod k inteligentní továrně přinese a na koho se v tomto směru obrátit?

Softwarové inovace, pokroky v robotizaci a automatizaci umožňují vybudování inteligentní továrny, která přináší mnohé benefity pro malé, střední i velké společnosti, ale i pro všechny typy průmyslových odvětví. Proč se vyplatí podnik „sesíťovat“ a jaké výhody získáte přechodem k Smart Factory?

1. Maximální flexibilita

O provozní flexibilitu usilují mnohé společnosti, ale bez Smart Factory je jen těžko dosažitelná. Být flexibilnější zároveň znamená být konkurenceschopnější. Řešení způsobu snížení nákladů je v propojení digitálních technologií a automatizace. Díky nim se zvyšuje i míra flexibility v podniku.

Zvláště společnosti, které nabízejí širokou škálu produktů v různých variantách, se bez flexibility neobejdou. V případě inteligentní továrny jsou jednotlivé procesy optimalizované, měřitelné a schopné se přizpůsobit potřebám provozu podniku. Inteligentní továrna tak dokáže vyhovět různým výrobním prostředím a taktéž výrobním nastavením.

2. Štíhlý proces

Tzv. Lean production představuje soubor nástrojů zaměřených na odstranění aktivit, které pro zákazníka nemají přidanou hodnotu a pro firmu jsou ztrátové. Jde o soubor logických metod, jejichž výsledkem je rozumné nakládání s časem a úsilím zaměstnanců, ale i s materiálem a prostorem.

Filozofie „štíhlé výroby“ vychází z faktu uspokojování potřeb zákazníka. Totiž, pokud má na výběr dva stejně kvalitní produkty, logicky si vybere ten s nižší cenou. Cenový rozdíl, respektive nižší suma, je přitom daná efektivnějším využitím zdrojů – od předvýrobních procesů až po cestu k zákazníkovi. Přechodem k Smart Factory získáte:

- šetření nákladů na správu objednávek v maximální možné míře,

- snížení nákladů na manipulaci s materiály s výrazným rozdílem oproti původnímu konceptu,

- nejnižší náklady na udržování zásob, protože máte o všem přehled,

- nejlepší dostupnost díky transparentnosti.

3. Předvídatelnost

Předvídatelnost je základem k plánování rozvoje podniku a jeho správného vývoje směrem k vyšší konkurenceschopnosti. Umožňuje zasáhnout do logistických procesů s cílem jejich optimalizace a správné dynamiky aktivit. Lepší propojení pracovišť, systematický a transparentní sběr informací, inovativní postupy – pro inteligentní výrobní systémy a provozy představuje důležitou vlastnost. V rámci Smart Factory s ní můžete počítat jako s jednou z hlavních výhod.

Přirozeným následkem jsou nejen předvídatelné, ale i ovlivnitelné kroky. Může za to vzájemná součinnost vstupů a výstupů, transparentnost ve výrobě, v distribuci a v tržním chování subjektů. Digitální sběr dat vám jednak řekne, co se ve výrobě děje, a také napoví, co se může dít. Některé procesy tak může zvrátit, jiné zefektivnit. Podnik není v nejistotě.

4. Agilnost

Schopnost přežívání, ale hlavně prosperování společnosti v konkurenčním prostředí změn (i těch nepředvídatelných), má na svědomí agilní výroba. Tato výhoda vám umožní reagovat rychle a efektivně na měnících se trzích a tím pádem i nadále produkovat výrobky a služby podle potřeb zákazníků.

Agilita ve Smart Factory reprezentuje neustálé zlepšování se. Jde totiž o „strategii“ zaměřenou na dosažení rychlosti a flexibility sortimentu/služeb, a to s minimálními časy na přerušování a rekonfiguraci podniku. Agilita je v podstatě revoluční fází štíhlé výroby – doplňuje ji a v rámci procesů zdůrazňuje organizaci i lidské zdroje.

5. Produktivita

Automatizace je základní charakteristikou Smart Factory, protože představuje vysokou spolehlivost, efektivní výrobu a maximální pracovní tok. Ve vysoce automatizované výrobě budete pracovat hospodárně, budete vytvářet produkty vyšší kvality při nižších nákladech a dokonce ušetříte čas.

Produktivita se zvýší, protože jste schopni získané informace využívat efektivně. Inteligentní podnik zahrnuje různé nástroje a stroje, které s daty pracují na principu „ideálního“ fungování – vyhodnocují je v reálném čase a tak, aby byly naplněny cíle společnosti. Navíc, nárůst produktivity jako takové s sebou nese i další příležitosti a vyhlídky pro firmu.

Zastřešíme kompletní automatizaci

Složité dílce či jednoduché operace s plechy – vybudování Smart Factory by mělo být v současnosti cílem každého výrobce. Pokud chcete vybudovat produktivnější a ziskovější společnost, je třeba komplexní vyhodnocení současných procesů a jejich optimalizace v kombinaci s robotizací a automatizací. Proto se obraťte na odborníky, kteří v tomto směru poskytují komplexní služby.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.