Inovativní technologie Industry 4.0: Znáte jejich plusy?

Inovativní technologie Industry 4.0: Znáte jejich plusy?

Květen 2022

Kyberneticko-fyzikální systémy jsou základem pro Internet věcí a spolu s dalšími technologiemi tvoří pilíře Industry 4.0. Znáte jejich výhody?

Industry 4.0 spojuje fyzický, sociální a virtuální svět, a to pomocí internetu a digitalizace. Komunikační propojení, ať už mezi jednotlivými přístroji, počítači a různými zařízeními navzájem, představuje tzv. Internet of Things (IoT). I když jde o technologii, která se nejčastěji a přímo spojuje s průmyslem 4.0, resp. digitalizací, smart podnik funguje na základě více technologií. Znáte je?

Předtím, než je představíme, je důležité poznamenat, že uvedený IoT je v celém procesu klíčový, jelikož umožňuje připojené předměty ovládat na dálku přes už existující síťové infrastruktury.

Vestavěná elektronika, software a senzory připojené k síti tak postupně otevírají bránu, za kterou se spojuje náš svět s počítačovými systémy. V praxi to znamená, že můžete na dálku ovládat to, co je navzájem propojené, tedy zasíťované. V domácnosti to je například pračka, ve firmě menší či větší stroje – tímto způsobem tak procesy v podniku dosahují vyšší efektivity.

Internet of Services

IoS – Internet služeb je nejen technickou, ale i obchodní základnou pro obchodní modely orientované na poskytování a využívání služeb. Mohou být klidně pokročilé, jelikož IoS představuje infrastrukturu, která zahrnuje více oblastí konkrétní služby – například výzkum, vývoj, projektování, výrobu, marketing, prodej a distribuci.

Vytvoření obchodní interakce mezi poskytovateli služby a spotřebiteli přináší výsledky oběma zúčastněným stranám. Poskytovatelé jsou schopni rychleji aplikovat případné změny (ať už výrobní, provozní nebo distribuční), které se ukazují jako výhodné z jejich pohledu a vítané z pohledu spotřebitele – v podstatě jde o „řízení průmyslu služeb“ díky lehce dostupným a transparentním informacím.

Cloud Computing

Technologie, která umožňuje vzdálený přístup k softwaru, uloženým souborům a zpracovaným údajům, a to přes internet. Poskytuje služby nebo programy prostřednictvím internetu, například pomocí webového prohlížeče nebo aplikace, prakticky odkudkoliv. Využíváním úložiště na dálku (tzv. cloudu) se firmě snižují počáteční náklady (nákup hardwaru), jakož i provozní náklady (zodpovědnost za servery, jejich napájení či chlazení).

Existují tři modely cloud computingu – software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS) a infrastruktura jako služba (IaaS). Jejich největší výhodou je, že uživatele nemusí zajímat nic jiného než jejich dostupnost.

V podstatě si jen pronajímá programové rozhraní, virtuální servery či datová úložiště. Různé programy a služby tak může využívat bez toho, aby do nich výrazně investoval – nemusí řešit licenci softwaru, aktualizace a podobně. Důležité je, aby poskytovatelé technologického modelu disponovali certifikací informační bezpečnosti.

Product Lifecycle Management Systems

Výrobek je ústředním předmětem každého výrobního podniku. PLM systémy řídí jeho životní cyklus, a to díky tomu, že znají detailní informace o konstrukčním řešení, vlastnostech, způsobu výroby či používání. Zjednodušeně řečeno – jde o strategii, která poskytuje prostor pro inovace či podporu výrobků, ale i jejich vyřazení, v závislosti na tom, v jakém jsou životním cyklu.

PLM systémy tak vytvářejí informační a podnikovou strategii v jednom, která se projevuje v podobě efektivního řízení výrobku od prvotního nápadu, návrhu a výroby přes službu až po likvidaci.

I sami pracovníci ve firmě mohou s danými informacemi pracovat během všech fází „života výrobku“, čímž se dosáhne zvýšení příjmů při opakujících se procesech – správní lidé mají správné informace ve správný čas a ve správném kontextu.

Digital Manufacturing

Mnohých výhod ze vzpomínaného řízení životního cyklu výrobku nelze dosáhnout bez digitální výrobní strategie. Měla by být komplexní, obsahující simulaci, trojrozměrnou vizualizaci, analýzu a různé nástroje určené pro spolupráci při tvorbě a výrobním procesu současně. Co z toho vyplývá? Že díky digitální výrobě dosáhnou výrobní společnosti potřebného termínu vstupu na trh, naplní cíle a také sníží případné nákladné procesní změny.

Při digitalizaci se optimalizují procesy ještě dříve, než jsou výrobky vyráběny. U digitálních výrobních nástrojů se zároveň zlepšují i uživatelské zkušenosti – okamžitý přístup k potřebným informacím má za následek, že se zaměstnanci umí lépe a rychleji rozhodovat. Výměna informací o výrobcích mezi konstrukčními a výrobními skupinami přináší přesné plánování a řízení.

Proč je Industry 4.0 budoucností ve výrobě?

Kyberneticko-fyzikální systémy jsou zařízení s integrovanými nástroji na digitální sběr dat, jejich zpracování a distribuci. Přes internet jsou vzájemně propojeny a tvoří základ Industry 4.0 spolu s pilíři v podobě zmíněných technologií. Ty však i nadále přibývají a postupně se stávají každodenní součástí průmyslu.

Ať už je to Digital Twin – digitální dvojče, jehož posláním je výrobek nejdříve vytvářet, testovat a vyrábět ve virtuálním prostředí, aby byl před fyzickou výrobou precizně připravený – nebo exponenciální technologie (ke kterým patří například nanotechnologie, 3D tisk, umělá inteligence a podobně), aktivně spolupracují s člověkem, stávají se jeho kolegou a podílejí se na růstu produktivity, flexibility a efektivnosti. Zaměstnance i podniku.

Výhody jsou zřejmé, rady odborníků cenné – nechte si proto poradit od zkušených ve svém oboru.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.