Digitalizace malých a středních podniků: Vyplatí se?

Digitalizace malých a středních podniků: Vyplatí se?

Srpen 2022

Nedostatky v digitalizaci malých a středních podniků jsou více než zřejmé. Jde o dočasnou stagnaci? Vyplatí se procesy digitalizovat?

Česká republika a Slovensko jsou v digitalizaci firem ještě stále zdrženlivé, nejvíc je to citelné u malých a středních podniků. Z toho vyplývá i hlavní problém – firmy přestávají být konkurenceschopné. Faktem však zůstává, že tyto podniky zaměstnávají více než 50% pracovníků, jejich digitalizace má tedy jednoznačně smysl. V čem je problém?

Současná situace

Zatímco zahraniční vrcholoví manažeři vnímají digitalizaci podniku jako klíčovou, v Čechách a na Slovensku důležitost digitalizace ani v současnosti nezaznamenává rostoucí zájem (rozdíl je pouze u firem se zahraniční účastí). Postoj managementu je jednou z bariér dalšího rozvoje společnosti, k těm dalším patří například skutečnost, že většina malých a středních podniků nemá IT oddělení a bojí se investovat do něčeho, co představuje velkou neznámou.

Obavy, neznalost nebo…

Aby se malé a střední podniky digitalizovaly, potřebují víc než všeobecné informace o tom, jaké výhody jim to může přinést. To znamená dostatečnou motivaci od státu, transparentnost rozdělování veřejných zdrojů, rozšiřování povědomí podnikatelů o klíčovém dopadu digitální transformace na jejich podnik a na konkurenceschopnost.

Velké podniky dokážou své procesy digitalizovat samostatně, což u těch malých a středních neplatí a potřebují finanční pomoc od státu. Chybějící podpora je jedna věc, která brzdí „digitální změny“, druhá je, že malé podniky často bojují s problémem přizpůsobení se změnám velkých podniků, a tak ztrácejí svoje postavení na trhu. Nejčastějším problémem jsou i chybějící odborníci.

Nastartování digitalizace

Bez ní to nepůjde. Digitalizace je inovace, bez inovování procesů to z dlouhodobého hlediska prostě nepůjde. Malé a střední podniky mají často problém konkurovat cenou. I kdyby ho neměly, tento způsob konkurenceschopnosti je nedostatečný. Firmy musí zefektivnit výrobu a přinášet nová řešení.

I když zažíváme exponenciální rozvoj technologií, adaptabilita podniků, především těch malých a středních, za nimi zaostává. Pomocnou ruku se snaží podat tzv. „plán obnovy“ a projekt evropských center inovací z programu Digitální Evropa. Základem je plán investic, dle kterého jsou předpokladem funkční digitalizace spolehlivě fungující firemní servery či cloudové technologie.

Potenciál, význam a přínosy

Digitalizace malých a středních podniků je nevyhnutelný proces. Bez ní budou totiž firmy stále více ztrácet na konkurenceschopnosti a efektivnosti fungování. Pokud si i dáte vypracovat celou strategii digitalizace externě, mějte na paměti, že se na ní musí podílet i vrcholový management firmy – nestačí tím pověřit IT oddělení, protože potřeba digitalizace procesů musí vycházet zevnitř firmy a korespondovat s její vizí. Sami se však do ní nepouštějte, vyžaduje zkušenosti a důmyslnou strategii s implementací vhodných technologií. Svěřte ji raději do rukou odborníků.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.