Zabezpečení autorských práv a ochrany osobních údajů

Použití informací 

Veškeré informace, dokumenty a ilustrace uveřejněné na těchto internetových stránkách mají všeobecný charakter a poskytují informace o společnostech skupiny Bystronic Group, jejich výrobcích a službách. Využití těchto informací je povoleno pod podmínkou, že se na všech kopiích objeví symbol autorského práva, informace budou sloužit výhradně pro osobní nevýdělečné účely, nebudou žádným způsobem upraveny a všechny ilustrace na internetových stránkách budou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

Některé výrobky uvedené na těchto internetových stránkách nemusí být dostupné ve všech zemích.

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud jsou poskytnuty, např. v rámci registrace, vyplněním formuláře, zasláním e-mailu, objednávkou zboží či služeb nebo poptávkou či požadavkem na zaslání materiálů. Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k poskytování požadovaných výrobků či služeb, popř. pro jiné účely, které Vámi byly schváleny, pokud tím nebudou porušovány žádné právní závazky.

Autorské právo a obchodní značky

Celý obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem. Společnost Bystronic Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva týkající se autorských práv a obchodních značek, bez ohledu na to, zda jsou informace nebo názvy chráněny symbolem ©, ®, nebo ™. Názvy a loga na internetových stránkách společnosti Bystronic Group, včetně registrovaných ochranných známek nebo názvů společností, jsou chráněny. 

Omezení odpovědnosti

Společnost Bystronic Laser AG — ústředí Bystronic Group — nenese jakoukoli odpovědnost za správnost, úplnost a přesnost informací uveřejněných na jejich internetových stránkách. Veškerá prohlášení, která se nevztahují k historickým faktům, jsou spekulativní. Podléhají nejistotě a riziku a jsou mimo kontrolu společnosti. Technické změny popsaných výrobků jsou vyhrazeny. 

Ačkoli společnost Bystronic Group věnuje maximální pozornost zajištění správného obsahu těchto internetových stránek v době jejich zveřejnění, jakákoli odpovědnost za správnost a/nebo úplnost těchto informací je vyloučena. Obsah a informace mohou být změněny kdykoli a bez upozornění.    

Společnost Bystronic Laser AG neomezeně vylučuje jakoukoli odpovědnost za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu — ať už přímé, nepřímé, či následné — vyplývající z použití těchto internetových stránek, zejména pak vyplývající z nesprávných, zastaralých nebo spekulativních informací.   

 Vzhledem k tomu, že jsou odkazy na tyto internetové stránky uváděny na internetových stránkách spravovaných třetími stranami, společnost Bystronic Czech Republic s.r.o. nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah.

Aplikovatelné zákony a soudní příslušnost

Aplikovatelným právem je české právo. Výlučným místem soudní příslušnosti je Brno, Česká republika.

Copyright © Bystronic Laser AG

Poslední aktualizace : 10/10/2012

Pro neomezené používání webových stránek skupiny Bystronic jsou zapotřebí cookies. Pro některé tyto cookies je nutný váš výslovný souhlas. Povolte prosím používání cookies, abyste mohli používat všechny funkce webových stránek. Podrobné informace o druhu, použití, resp. účelu a příslušném datu vypršení platnosti cookies získáte kliknutím na „Další informace“.

Tato webová stránka používá cookies. Proč? Pro získání dalších informací
„klikněte zde“.