Zabezpečení autorských práv a ochrany osobních údajů

Použití informací 

Veškeré informace, dokumenty a ilustrace uveřejněné na těchto internetových stránkách mají všeobecný charakter a poskytují informace o společnostech skupiny Bystronic Group, jejich výrobcích a službách. Využití těchto informací je povoleno pod podmínkou, že se na všech kopiích objeví symbol autorského práva, informace budou sloužit výhradně pro osobní nevýdělečné účely, nebudou žádným způsobem upraveny a všechny ilustrace na internetových stránkách budou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

Některé výrobky uvedené na těchto internetových stránkách nemusí být dostupné ve všech zemích.

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud jsou poskytnuty, např. v rámci registrace, vyplněním formuláře, zasláním e-mailu, objednávkou zboží či služeb nebo poptávkou či požadavkem na zaslání materiálů. Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k poskytování požadovaných výrobků či služeb, popř. pro jiné účely, které Vámi byly schváleny, pokud tím nebudou porušovány žádné právní závazky.

Autorské právo a obchodní značky

Celý obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem. Společnost Bystronic Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva týkající se autorských práv a obchodních značek, bez ohledu na to, zda jsou informace nebo názvy chráněny symbolem ©, ®, nebo ™. Názvy a loga na internetových stránkách společnosti Bystronic Group, včetně registrovaných ochranných známek nebo názvů společností, jsou chráněny. 

Omezení odpovědnosti

Společnost Bystronic Laser AG — ústředí Bystronic Group — nenese jakoukoli odpovědnost za správnost, úplnost a přesnost informací uveřejněných na jejich internetových stránkách. Veškerá prohlášení, která se nevztahují k historickým faktům, jsou spekulativní. Podléhají nejistotě a riziku a jsou mimo kontrolu společnosti. Technické změny popsaných výrobků jsou vyhrazeny. 

Ačkoli společnost Bystronic Group věnuje maximální pozornost zajištění správného obsahu těchto internetových stránek v době jejich zveřejnění, jakákoli odpovědnost za správnost a/nebo úplnost těchto informací je vyloučena. Obsah a informace mohou být změněny kdykoli a bez upozornění.    

Společnost Bystronic Laser AG neomezeně vylučuje jakoukoli odpovědnost za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu — ať už přímé, nepřímé, či následné — vyplývající z použití těchto internetových stránek, zejména pak vyplývající z nesprávných, zastaralých nebo spekulativních informací.   

 Vzhledem k tomu, že jsou odkazy na tyto internetové stránky uváděny na internetových stránkách spravovaných třetími stranami, společnost Bystronic Czech Republic s.r.o. nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah.

Aplikovatelné zákony a soudní příslušnost

Aplikovatelným právem je české právo. Výlučným místem soudní příslušnosti je Brno, Česká republika.

Copyright © Bystronic Laser AG

Poslední aktualizace : 10/10/2012

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Webová stránka Bystronic používá externí komponenty, které mohou být použity ke shromažďování dat týkajících se vašeho chování a poskytování funkcí sociálních médií.  Prohlášení o ochraně osobních údajů