Od stroje k inteligentnímu procesu

Od stroje k inteligentnímu procesu

Listopad 2016

Chytré telefony a digitální aplikace jsou dnes součástí našeho každodenního života. V rámci procesů Industry 4.0 se nyní projevuje rostoucí trend směrem k digitalizaci průmyslového prostředí.

Dr. Jürgen Hohnhaus, vedoucí vývoje (CTO) společnosti Bystronic, nám poskytl následující rozhovor o výhodách a vizích v pozadí tohoto vývoje. 

Pane Hohnhausi, Bystronic nedávno uvedl na trh systém k řezání laserem ByStar Fiber. Do jaké míry je Industry 4.0 s tímto systémem propojeno?

Do značné míry. ByStar Fiber je připraven pro Industry 4.0. Tento laser je založen na zcela novém řídicím systému. Ten umožňuje měření a analýzu řezných procesů pomocí dosud nedostupné snímací technologie. Díky tomu získáme údaje, které nám pomohou provádět řezání laserem inteligentně.

V médiích je Industry 4.0 v současnosti často diskutovaným tématem a je interpretováno mnoha různými způsoby. Co pojem Industry 4.0 znamená pro Bystronic?

Cílem Industry 4.0 je digitalizace v oblasti průmyslového podnikání s cílem zlepšení efektivity výrobních procesů. V našem případě se jedná o oblast zpracování plechů. Všichni lidé, stroje i výrobní díly začlenění do tohoto procesu jsou navzájem propojeni. Dalším faktorem je kromě tohoto vzájemného propojení umělá inteligence. Je možné vytvořit inteligentní sítě, v nichž se stroje budou v budoucnosti samy učit a optimalizovat. Lidé díky sítím mohou získat přístup k informacím o svých strojích a dílech kdykoliv bez ohledu na jejich umístění, mohou vyhodnocovat situace a v případě potřeby zasáhnout.

Znamená to, že tyto sítě zaručují větší transparentnost? 

Přesně tak. Pomocí Industry 4.0 získávají zákazníci lepší přehled o svých výrobních procesech. Vidí, kdy a kde jsou zpracovávány jejich zakázky a v jaké fázi je výroba dílů. Dalším přínosem Industry 4.0 je zvýšená flexibilita. Kromě velkých sérií identických dílů umožňuje Industry 4.0 také vyrábět malé šarže s individuálními díly a to velmi rychle. V budoucnosti bude tak kromě hromadně vyráběných výrobků umožněna i výroba jednotlivých dílů v malých sériích a za konkurenceschopné ceny. Inteligentní systémová podpora výrazně zjednoduší pracovní procesy, čímž umožní mnohem rychlejší reakci na požadavky zákazníků.

Industry 4.0 zohledňuje různé oblasti. Jaké jsou prioritní pro Bystronic? 

Existují čtyři oblasti, na něž se zaměřujeme. První z nich je automatizace, která bude posílena umělou inteligencí. Dalším krokem je vzájemné propojení inteligentních strojů s výrobními díly s cílem vytvořit digitálně integrovaný podnik, tzv. „chytrý podnik“. Třetí oblastí je velké množství údajů. Zde se nabízí otázka, jak můžeme zajistit bezpečnou manipulaci s údaji a jejich smysluplnou analýzu. Čtvrtým tématem jsou nová servisní řešení, zpřístupněná díky možnostem pokročilé analýzy údajů. 

Je cílem Industry 4.0 výlučně vybudování takového „chytrého podniku“, nebo lze pro uživatele realizovat také individuální řešení?

Industry 4.0 v současné době prochází vývojovým procesem. To znamená, že se postupně vyvíjí nová řešení. Prvním krokem pro uživatele je instalace strojů, které jsou připraveny pro digitální síť. To umožní integraci celé řady softwarových řešení v závislosti na požadavcích zákazníka, která lze poté krok za krokem rozšiřovat. Stejně jako dílky puzzle, které po složení dají dohromady úplný obraz – tak funguje i „chytrý podnik“. Příkladem individuálního řešení, které umožňuje zvýšenou transparentnost procesů, je Observer. 

Kde začíná vliv Industry 4.0 na zákazníky společnosti Bystronic? 

Začíná již v okamžiku, kdy naši zákazníci připravují nabídku pro své zákazníky s cílem ucházet se o zakázku ve výběrovém řízení. Úspěšná nabídka vyžaduje rozsáhlé know-how. Představte si, že vaše společnost obdrží pozvánku k výběrovému řízení. Dostali jste vzorový díl nebo výkres. V tomto okamžiku je důležité rychle vyhodnotit: Jaké procesní kroky jsou nezbytné? Jak dlouho bude trvat výroba dílu? A jakou cenu jste schopni nabídnout?

Jaká řešení zaměřená na podporu zákazníků při přípravě nabídek Bystronic nyní nabízí?

V současnosti jsme již schopni simulovat provozní náklady a dobu výroby jednotlivých dílů. Díky tomu mohou naši zákazníci předem stanovit náklady na danou zakázku, a použít je při přípravě nabídky. V budoucnosti chceme zpracovat tyto simulační údaje v digitální formě, aby bylo následně možné nabídku automaticky vygenerovat. Tím se proces tvorby nabídek ještě více urychlí. 

Díly byly nařezány a dalším krokem je ohýbání. Jaké inovace nabízí Bystronic v této fázi? 

V současné době nastavujeme funkci Detection Eye, kterou jsme již úspěšně zavedli v našich systémech pro řezání laserem, také pro ohýbání. Tato funkce rozezná nástroje v horním nosníku ohraňovacího lisu a určí, zda obsluha zvolila správné nástroje a zda byly tyto nástroje řádně vloženy. Není-li tomu tak, zobrazí se hlášení s návrhem oprav, které musí obsluha provést. 

Podívejme se kousek do budoucnosti. Jaké změny v řešení plánuje společnost Bystronic v blízké budoucnosti? 

Kromě dodávek obráběcích strojů se v rostoucí míře zaměřujeme na poskytování služeb. Což znamená, že jsme se již vydali na cestu od stroje k inteligentnímu procesu. Tato proměna již začala, například u ByOptimizer, Observer i u jiných softwarových řešení. Tyto služby doplňují pracovní procesy probíhající u zákazníků a rozšiřují výkonnostní spektrum našich strojů. 

Na které operace u zákazníků to bude mít největší dopad? 

Největšími změnami projde logistika a management zakázek. Díky digitálnímu řešení bude průběh procesu přehlednější, předvídatelnější a také jednodušší. To umožní našim zákazníkům vyhnout se v budoucnosti nadbytečným provozním krokům. 

A na závěr výhled na mezinárodní veletrh EuroBLECH, který bude letos na téma Industry 4.0 výrazně zaměřen. Co mohou zákazníci od společnosti Bystronic na této akci očekávat? 

Na letošním EuroBLECHu odhalí Bystronic něco jedinečného, co bude plně zaměřeno na Industry 4.0. Nehovoříme však o izolovaných řešeních - svým zákazníkům představíme propojené, inteligentní, komplexní řešení pro úspěšné zpracování plechů.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.