Plně automatizovaná Production Line

Plně automatizovaná Production Line

Listopad 2018

Production Line, kterou společnost Bystronic představila na veletrhu EuroBLECH 2018, je vrcholem v oblasti automatizace laserového řezání. Příprava procesu, řezání, manipulace a skladování dílů z tabulových plechů roztříděných podle zakázky – to vše probíhá v rámci plně automatického systémového řešení. Softwarová architektura na pozadí, pokrývající celý proces od začátku do konce, umožňuje bezproblémovou integraci všech dalších kroků při zpracování plechů.

Jak probíhá zpracování plechů ve věku automatizace a digitálních sítí? Díky Production Line nabízí Bystronic špičkové řešení, které odpovídá právě na tuto otázku. Production Line je plně automatizované výrobní řešení zaměřené na systém k řezání vláknovým laserem. Pomocí digitálního systému Shop Floor Control lze Production Line integrovat do stávajícího prostředí výroby plechových dílů. Společnost Bystronic tak učinila další logický krok směrem k integraci automatizovaných, síťově propojených systémových řešení.

Production Line je schopna zpracovávat díly jak ve velkých sériích, tak v malém rozsahu. Integrované laserové a automatické technologie se pružně přizpůsobí měnícím se situacím v rámci zakázek a současně umožní rozšíření řešení dle přání zákazníka pomocí modulárních doplňků. Tato výrobní koncepce vychází z myšlenky vzájemného spojení všestrannosti a produktivity. Oba tyto požadavky jsou při průmyslovém zpracování plechů důležité. Toto spojení je možné díky modulárnímu provedení integrovaných systémů a softwaru, kterým lze všechny provozní kroky zapojit do digitální sítě.

10kilowattový vláknový laser zrychluje pracovní proces

Jádrem Production Line je laser ByStar Fiber 3015. Na tomto zařízení s 10kilowattovým výkonem závisí rychlost celého výrobního procesu. Uvnitř stroje ByStar Fiber se nachází patentovaná optika vláknového laseru. Řezná hlava vyvinutá společností Bystronic se přesně přizpůsobí ohnisku laserového paprsku v závislosti na tloušťce a materiálu plechu. Díky tomu lze u systému k řezání vláknovým laserem trvale dosahovat optimální kvality zpracování, i když se tloušťky a materiály plechů mění. V rámci Production Line lze pomocí ByStar Fiber zpracovávat ocel, nerezovou ocel, hliník a neželezné kovy, například měď nebo mosaz, při tloušťkách plechů od 0,8 do 25 milimetrů.

Pružná automatizace usměrňuje tok materiálu

K vláknovému laseru je přímo připojeno automatické nakládací a vykládací zařízení ByTrans Cross. Účelem této automatické jednotky je zajistit, aby přísun i odběr materiálů odpovídal rychlému vláknovému laseru. Přitom ByTrans Cross dodává potřebné plechové polotovary a po skončení procesu řezání odebírá díly a zbytky plechů z výměnného stolu vláknového laseru. Za tímto účelem je ByTrans Cross připojen ke skladovacímu systému, kde jsou všechny potřebné základní tabulové plechy připraveny. Skladovací systém ovněž řídí ukládání hotových nařezaných dílů a zbytkových plechů.

Aby byla vykládka ještě pružnější, rozšiřuje Bystronic automatizaci ByTrans Cross o modul BySort. Díky němu je možné ukládat hotové díly do dodatečných vykládacích poloh. To mimo jiné pomáhá uživatelům, kteří zpracovávají velké série a u kterých je třeba jednotlivé nařezané díly roztřídit podle zakázek. Zařízení BySort ukládá díly na vozíky s materiálem, na palety, dopravníkové pásy, dokonce i na samostatná dopravní vozidla, v závislosti na požadavcích výrobního prostředí.

Předvedení nových řešení předběžného zpracování

Na veletrhu EuroBLECH předvedl Bystronic exkluzivně řešení, která v nejbližší budoucnosti umožní rozšíření Production Line o přidanou hodnotu procesů předběžného zpracování řezaných dílů. Doplňkový integrovaný systém ByFlex slouží k vyvrtávání otvorů a řezání závitů (dle potřeby i se zahloubením) do dílů před procesem řezání. Integrace tohoto řešení ještě před samotným procesem laserového řezání umožní uživatelům Production Line optimální využití času při sekundárním opracování.

Řídicí systém ovládá výrobu propojenou v síti

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu síťovému propojení a automatizaci musí společnosti zpracovávající plechy zodpovědět následující otázku: Jakým způsobem lze řídit a monitorovat komplexní výrobní prostředí, v nichž jsou automatizovaná výrobní řešení, jako je Production Line, i jednotlivé strojní systémy navzájem síťově propojeny? V systému Shop Floor Control převedl Bystronic na veletrhu EuroBLECH nově vyvinutou softwarovou architekturu právě pro tento účel.

Systém Shop Floor Control, síťově propojený se stanovišti ke zpracování tabulových plechů, přebírá funkci centrálního řízení a pomáhá uživatelům zachovat trvale optimální tok výroby, v němž budou spolehlivě dodrženy  naplánované výrobní doby a dodací termíny. Systémy k řezání laserem, ohýbací stroje, automatizovaná řešení, integrovaná robotika i stroje dodané třetími stranami – to vše je třeba zkoordinovat v síťově propojeném výrobním prostředí.

V rámci systému Shop Floor Control poskytuje každý integrovaný systém v reálném čase informace o aktuálním stavu zakázky, o nezbytných opatřeních v rámci údržby a aktualizací, včetně jakýchkoli závad. Všechny tyto informace lze zobrazit na řídicí stanici. Zde mohou vedoucí výroby na obrazovce kontrolovat, zda všechny integrované systémy pracují plynule a nevyskytují se žádné výstrahy, které by bylo potřeba urychleně vyřešit.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.