Fenomén Industry 4.0: Jak zvládnout digitální transformaci podniku?

Fenomén Industry 4.0: Jak zvládnout digitální transformaci podniku?

Listopad 2021

Jak získat doposud nezachytitelné informace z procesu výroby, efektivně je využít a vytvořit inteligentní prosperující podnik? Pomocí Industry 4.0.

Perspektiva dalšího rozvoje firmy, lepší konkurenceschopnost, inovace obchodních modelů, dokonalá znalost svých zákazníků – ukázalo se, že změna vnitřních procesů společnosti, systémová integrace a digitalizace nejsou v rámci průmyslu trendem, ale naopak nutností při akceleraci technologického pokroku.

Parní stroj přinesl mechanizaci výroby, elektrická energie a pásová výroba zmnohonásobily produktivitu práce, IT technologie ji zjednodušila a zrychlila. Všechny tři průmyslové revoluce měly společného jmenovatele – prudké inovování výrobního procesu. Bude to stejné i u čtvrté průmyslové revoluce?

Smart manufacturing

Industry 4.0 nepřináší žádný převratný vynález, zato převratnou systémovou změnu ve výrobě ano. Co představuje v praxi? Zefektivnění výrobního procesu, jeho zpřehlednění, eliminaci chyb, vyšší konkurenceschopnost, lepší pracovní podmínky, optimální hospodárnost, pružné reagování na případné chyby ve výrobě.

Díky sloučení „klasického průmyslu“ a digitálních technologií v podobě komplexu inovací proměňuje všechny vnitropodnikové procesy, ale ve výsledku zahrnuje přesné řízení vnitřních i vnějších procesů. Lidé, stroje, zařízení, logistické systémy a produkty ve světě Industry 4.0 navzájem přímo komunikují a spolupracují, což má o mnoho větší potenciál, než se může zdát.

Proč je Industry 4.0 důležité?

Inteligentní podniky a jejich transparentní procesy ve výrobě snižují náklady a šetří zdroje, dokážou promptně reagovat na změny na trhu. Produkt, který firma vyrobí, tak není pro zákazníka předražený a výrobci přináší profit. Jednoduše je reindustrializace nástrojem růstu výkonnosti a zisků společnosti.

Podceňování digitální transformace může vést ke stagnaci, což se v posledních měsících, zvláště v souvislostí s koronakrizí, potvrdilo mnoha firmám. Investice do koncepce Industry 4.0 je z finančního hlediska významná. I když je tento přechod finančně náročný, přináší extra nárůst příjmů a vysoký dopad na úspěšnost podnikání. Představuje řešení a poskytuje způsoby, jak zvládnout různé obchodní výzvy.

Jasná vize je klíčová

Dobře promyšlená strategie je pro správné fungování firmy důležitá vždy. U digitální transformace to platí mnohonásobně. Detailně konkretizovat a sladit cíle společnosti s potřebami a očekáváními zákazníků je nevyhnutelným základem při nastavování procesů, operací, obchodních modelů a fungování zaměstnanců. Shromažďování, analýza a aktivní využívání dat prospívá podnikání. Vytěžte maximum z datové analytiky!

Digitální systémy účinně fungují pouze tehdy, když se všechny zúčastněné strany mohou spolehnout na bezpečnost komunikace a dat. Klíčem k úspěchu při digitalizaci jsou však kromě technologie právě lidé – digitální IQ společnosti. Transformace na Industry 4.0 si žádá významné změny, přesné definování, komunikování a řízení. Top management je proto nevyhnutelný, stejně jako vypracování implementačního plánu, který zahrnuje koordinaci změn a jejich dopadu na pracovní místa, produkci a výsledky firmy.

Transformace do praxe

V praxi se ukazuje, že čtvrtá průmyslová revoluce má potenciál zlepšit kvalitu života obyvatelstva, a to ve světovém měřítku. Nejen výrobci, ale i spotřebitelé totiž z pozitivního přístupu k digitalizaci získávají. Vize Smart Industry přináší dynamické změny napříč různými odvětvími. I když její implementaci přirozeně provázejí otazníky a obavy, nástup Industry 4.0 je realistickým scénářem, a proto je důležité na tento vývoj komplexně reagovat a naplno využít jeho potenciál.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.