ByTrans Cross 4020: Automatizace pro řezání vláknovým laserem

Červen 2018

Firma Bystronic již nabízí systém pro řezání laserem ByStar Fiber ve formátu 4020. Díky ByTrans Cross 4020 je nyní k dispozici i vhodné řešení automatiky. Tímto systémem se firma Bystronic připojuje k aktuálním trendům v oblasti automatizace řezání vláknovým laserem i na velkých formátech.

Firma Bystronic rozšiřuje stávající modul automatiky ByTrans Cross o formát 4020. Toto řešení vkládání a vykládání je ideálním doplněním systému řezání vláknovým laserem ByStar Fiber 4020, který je schopen zpracovávat plechy o rozměrech až 4 x 2 metry. ByStar Fiber nabízí výkon laseru až do 10 kilowattů, široké spektrum aplikací a nejvyšší řezné rychlosti.

„Rozšíření našeho sortimentu řešení automatiky o systém ByTrans Cross 4020 podporuje pokračující trend směrem k automatizaci v oblasti řezání vláknovými lasery“ vysvětluje Alain Meyer, produktový manažer firmy Bystronic pro automatizaci. Se systémem ByTrans Cross mohou uživatelé podstatně zrychlit tok materiálu v rámci procesu řezání laserem. Systém automatizace je navržen tak, aby optimálně fungoval s vysokými rychlostmi při řezání vláknovým laserem. Na jedné straně umožňuje plně automatické vkládání a vykládání pro velké výrobní série. A na druhé straně nabízí uživateli možnost volného ručního vkládání do laserového řezacího systému.

Systém ByTrans Cross zajišťuje celý proces vkládání a vykládání na posuvném stole systému pro řezání vláknovým laserem. To značně zjednodušuje práci s plechy o rozměrech 4 x 2 metry, vysvětluje Alain Meyer. Od určité tloušťky je ruční manipulace s plechy v tomto formátu značně obtížná. Systém ByTrans Cross 4020 potřebuje pouhých 75 sekund, aby nastavil a vyložil řezací stůl.

Univerzální manipulace s materiálem – kdykoliv rozšiřitelná

Systém ByTrans Cross 4020 je nejen rychlý, ale i univerzální. Klíčem je modulární konstrukce vkládacího a vykládacího modulu, která otevírá cestu celé řadě možných aplikací. Jako automatizovaný most může být systém ByTrans Cross vložen mezi systém řezání laserem a sklad, aby řídil tok materiálu. Ale systém ByTrans Cross je stejně tak vhodný jako samostatné řešení, bez spojení se skladem, kdy dodává laserovému řezacímu systému surové plechy v různých tloušťkách a z různých materiálů. Základní systému ByTrans Cross se dodává se dvěma nákladními vozíky, které lze použít k uložení surových plechů při použití systému jako samostatného řešení. Volitelně mohou být přidány i další vozíky na materiál pro dosažení vylepšené funkce při vykládce dokončených nařezaných dílů.

ByTrans Cross

Automatizované řezání laserem: ByTrans Cross 4020 podporuje vysokou rychlost řezání vláknového laseru optimalizací toku materiálu

By Trans Cross

Flexibilita a dostupnost: Krátké cykly nakládání umožňují pohyb velkého množství materiálu a snižují pracovní zátěž operátora běhěm procesu řezání laserem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Webová stránka Bystronic používá externí komponenty, které mohou být použity ke shromažďování dat týkajících se vašeho chování a poskytování funkcí sociálních médií.  Prohlášení o ochraně osobních údajů