ByTrans Cross 4020: Automatizace pro řezání vláknovým laserem

Červen 2018

Firma Bystronic již nabízí systém pro řezání laserem ByStar Fiber ve formátu 4020. Díky ByTrans Cross 4020 je nyní k dispozici i vhodné řešení automatiky. Tímto systémem se firma Bystronic připojuje k aktuálním trendům v oblasti automatizace řezání vláknovým laserem i na velkých formátech.

Firma Bystronic rozšiřuje stávající modul automatiky ByTrans Cross o formát 4020. Toto řešení vkládání a vykládání je ideálním doplněním systému řezání vláknovým laserem ByStar Fiber 4020, který je schopen zpracovávat plechy o rozměrech až 4 x 2 metry. ByStar Fiber nabízí výkon laseru až do 10 kilowattů, široké spektrum aplikací a nejvyšší řezné rychlosti.

„Rozšíření našeho sortimentu řešení automatiky o systém ByTrans Cross 4020 podporuje pokračující trend směrem k automatizaci v oblasti řezání vláknovými lasery“ vysvětluje Alain Meyer, produktový manažer firmy Bystronic pro automatizaci. Se systémem ByTrans Cross mohou uživatelé podstatně zrychlit tok materiálu v rámci procesu řezání laserem. Systém automatizace je navržen tak, aby optimálně fungoval s vysokými rychlostmi při řezání vláknovým laserem. Na jedné straně umožňuje plně automatické vkládání a vykládání pro velké výrobní série. A na druhé straně nabízí uživateli možnost volného ručního vkládání do laserového řezacího systému.

Systém ByTrans Cross zajišťuje celý proces vkládání a vykládání na posuvném stole systému pro řezání vláknovým laserem. To značně zjednodušuje práci s plechy o rozměrech 4 x 2 metry, vysvětluje Alain Meyer. Od určité tloušťky je ruční manipulace s plechy v tomto formátu značně obtížná. Systém ByTrans Cross 4020 potřebuje pouhých 75 sekund, aby nastavil a vyložil řezací stůl.

Univerzální manipulace s materiálem – kdykoliv rozšiřitelná

Systém ByTrans Cross 4020 je nejen rychlý, ale i univerzální. Klíčem je modulární konstrukce vkládacího a vykládacího modulu, která otevírá cestu celé řadě možných aplikací. Jako automatizovaný most může být systém ByTrans Cross vložen mezi systém řezání laserem a sklad, aby řídil tok materiálu. Ale systém ByTrans Cross je stejně tak vhodný jako samostatné řešení, bez spojení se skladem, kdy dodává laserovému řezacímu systému surové plechy v různých tloušťkách a z různých materiálů. Základní systému ByTrans Cross se dodává se dvěma nákladními vozíky, které lze použít k uložení surových plechů při použití systému jako samostatného řešení. Volitelně mohou být přidány i další vozíky na materiál pro dosažení vylepšené funkce při vykládce dokončených nařezaných dílů.

ByTrans Cross

Automatizované řezání laserem: ByTrans Cross 4020 podporuje vysokou rychlost řezání vláknového laseru optimalizací toku materiálu

By Trans Cross

Flexibilita a dostupnost: Krátké cykly nakládání umožňují pohyb velkého množství materiálu a snižují pracovní zátěž operátora běhěm procesu řezání laserem.

Pro neomezené používání webových stránek skupiny Bystronic jsou zapotřebí cookies. Pro některé tyto cookies je nutný váš výslovný souhlas. Povolte prosím používání cookies, abyste mohli používat všechny funkce webových stránek. Podrobné informace o druhu, použití, resp. účelu a příslušném datu vypršení platnosti cookies získáte kliknutím na „Další informace“.

Tato webová stránka používá cookies. Proč? Pro získání dalších informací
„klikněte zde“.