Ohraňovací lisy

Ohýbání

Ohýbání

Ohraňování je metoda ohýbání plochého obrobku z plechu. Ve výrobním procesu probíhá bezprostředně po řezání. Obrobek leží na matrici s otvorem ve tvaru V. Klínovitý nástroj (razník) tlačí obrobek do otvoru ve tvaru V a tímto způsobem ho ohne do požadovaného úhlu.

Ohýbací nástroje

Skvělé výsledky ohýbání se správnými nástroji. Originální nástroje firmy Bystronic jsou jako jediné schopné plně využít vlastností strojů pro přesné ohýbání dílů.

Ohýbací nástroje
Dvoubodové ohýbání

Dvoubodové ohýbání

Při dvoubodovém ohýbáním tlačí razník obrobek do otvoru v matrici, ale ne až na dno matrice. Obrobek tak během celého procesu ohýbání leží pouze na obou hranách matrice. Úhel ohybu je daný tím, jak hluboko se razník ponoří do matrice. Dvoubodové ohýbání umožňuje ohýbat různé úhly bez výměny nástrojů.

Dynamické bombírování

Na ohraňovacích lisech modelové řady Xpert používá Bystronic už dlouhou dobu dynamické bombírování. Tento jedinečný kompenzační systém automaticky přizpůsobuje zakřivení dolního beranu během ohýbání. Dynamické bombírování nejnovější generace provádí tuto korekci v reálném čase a pomocí nejmodernějších senzorů. Uživatelé tak dosahují přesných a konstantních výsledků ohýbání, a to i u ohýbaných dílů o délce přes 3 m.

Dynamické bombírování
Přesnost

Přesnost

Přesnost je nejdůležitějším měřítkem kvality ohraňovacího lisu. Mírné odchylky od požadovaného úhlu ohybu jsou fyzikálně nevyhnutelné. Úhel ohybu přitom může být celkově nepřesný nebo může být po celé délce ohybu různý. Při dvoubodovém ohýbání vyrovnávají tyto chyby kompenzační systémy. Bystronic používá u ohraňovacích lisů jedinečné hydraulické dynamické bombírování. Razník a matrice jsou přitom cíleně zakřivené, čímž se vyrovnává deformace, která vzniká během procesu ohýbání.

Pro neomezené používání webových stránek skupiny Bystronic jsou zapotřebí cookies. Pro některé tyto cookies je nutný váš výslovný souhlas. Povolte prosím používání cookies, abyste mohli používat všechny funkce webových stránek. Podrobné informace o druhu, použití, resp. účelu a příslušném datu vypršení platnosti cookies získáte kliknutím na „Další informace“.

Tato webová stránka používá cookies. Proč? Pro získání dalších informací
„klikněte zde“.