Digitalizace v průmyslu směřuje k Smart Factory

Digitalizace v průmyslu směřuje k Smart Factory

Prosinec 2021

Nepřetržitý tok dat měnících tradiční automatizaci na flexibilní a transparentní využívání informací – co vše přináší Smart Factory?

Totální sesíťování – k tomu spěje Industry 4.0. V tomto světě navzájem a přímo komunikují lidé, stroje, zařízení, logické systémy a produkty. A nejen to. Transparentní komunikace podněcuje spolupráci s využitím obrovského množství informací, i takových, které doposud nebylo možné zachytit nebo v rámci efektivity správně uchopit.

Není výjimečné, že podniky jsou v současnosti plné softwarových a datových zařízení. Problém tkví v tom, že mezi sebou komunikují nejasně, pokud vůbec. Řešení představuje vzájemné propojení. Neustále aktivní, aktuální a transparentní. Proč je tento sběr dat důležitý a co v procesu implementace Industry 4.0 znamená Smart Factory?

Samotná digitalizace nestačí

Díky neustálému přehledu, který je výsledkem digitalizace, je sledování procesů ve společnosti inteligentní. To znamená, že na změny na trhu tato společnost reaguje pružně a rychle, tím pádem zvyšuje efektivnost samotné výroby a snižuje náklady, včetně šetření zdrojů. Ale není to jen o digitalizaci. Docílit takového inteligentního prostředí je bez využití správných technologií v podstatě nemožné.

Technologie přinášející elasticitu procesů podnikání:

 • Cyber-physical Systems – fyzická zařízení určená na sběr, zpracování a distribuci dat s propojením přes internet.
 • Internet of Things – síť na dálku. Jakoby mělo každé zařízení svoji „identitu“, díky které může komunikovat s jinými zařízeními fyzicky připojených zařízení, která mohou přes síťovou infrastrukturu komunikovat.
 • Internet of Services – zařízení se připojují k externímu úložišti, službám apod.
 • Big Data, Cloud Computing – objemné a složité soubory dat, které nejsou tradiční aplikace schopny zpracovat. Vedou k lepšímu rozhodování a efektivnímu chodu provozu.
 • Product Lifecycle Management Systems – komplexní řízení výrobku (vertikální i horizontální).
 • Digital Manufacturing – integrovaný počítačový systém se simulací, vizualizací, analýzou, plánováním a optimalizací.
 • Digital Twin/Augmented reality – produkt musí být digitálně připravený, aby mohla začít jeho fyzická produkce. Jde o propojení fyzického a virtuálního světa.

Inteligentní továrna vyžaduje inteligentní prostředí

Pro získání přívlastku inteligentní je třeba, aby podnik zavedl Smart technologie. Tato integrace stojí na 4 základních pilířích:

 1. Vertikální propojení: zahrnuje výrobní, logistické, produkční systémy, marketing – informační provázání všech systémů napříč celou strukturou podniků, tedy propojení od inteligentních továren až po inteligentní výrobky.
 2. Horizontální propojení: zahrnuje dodavatele, odběratele, respektive obchodní partnery a zákazníky – informační provázání od výrobce až po koncovou distribuci, tedy i globální propojení a spolupráce napříč zeměmi a kontinenty.
 3. Aplikace techniky: zahrnuje její integraci v rámci celého životního cyklu výrobku – od plánování přes vývoj, realizaci, testování, hotový výrobek až po obchodní služby.
 4. Zrychlení pomocí exponenciálních technologií: zahrnuje individuální řešení, zvýšení flexibility, šetření nákladů v procesu – nejde o nové technologie, ale o změnu uplatnění už existujících na trhu, která se stávají přístupnější pro širší využití.

Víc než široké využití modernizovaného průmyslu

Smart Factory, kromě jiného, s sebou přináší nové modely podnikání. Třeba však myslet na to, že pro takové směřování digitalizace je nevyhnutelností i kvalitní tým, průmyslový postup a strategie, detailní nastavení projektu včetně realizačního programu. Zavedení jednotlivých procesů do praxe totiž probíhá paralelně. Společnost Bystronic umí v tomto směru poskytnout relevantní služby, přičemž kromě samotných strojů zastrešuje aj samotnú automatizáciu. Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.